Reglement: Caravanpark ‘De Akker’

 • Het seizoen loopt van 1 april t/m 31 oktober.
 • Bewoning van de caravans is toegestaan van 1 april t/m 31 oktober.
 • Het is vanzelfsprekend dat U de gebouwen en terrein schoon houdt.
 • Tussen 22.00 en 7.30 uur is het stil zodat niemand last van U heeft.
 • Huisdieren zijn na overleg welkom, zijn aangelijnd op het campingterrein en worden buiten de camping uitgelaten.
 • Auto’s worden geparkeerd op het parkeerterrein. Voor transport van goederen zijn kruiwagens beschikbaar. Alleen het brengen c.q. halen van de caravan mag met de auto gebeuren.
 • Gasten zijn welkom maar betalen bij overnachten het zelfde tarief als de kampeerder.
 • Warm water is gratis beschikbaar (excl. douche) en mag niet anders gebruikt worden dan voor het wassen van personen, kleding of voor de afwas.
 • De wasruimtes worden iedere dag schoongemaakt. Laten we ze samen schoonhouden.
 • Chemische toilet en afvalwater kunnen gestort worden in de uitstortplaats vooraan de loods bij de lantaarnpaal. (!niet lozen in het toilet of op het terrein!)
 • Als u naar het toilet moet, maak dan bij voorkeur gebruik van de toiletten in de wasruimtes.
 • Verband, vochtige doekjes e.d mogen niet door het toilet worden gespoeld. Deze verstoppen n.l. de vuilwaterpompen op het terrein die gebruikt worden om het afvalwater naar het diep-riool te pompen.
 • Afval kan in een dicht gebonden zak worden gedeponeerd in de grijze container op de parkeerplaats.
 • Oude kranten en papier kunnen in de groene container.
 • Glas kan in het dorp bij het winkelcentrum in de glascontainer.
 • Er is op het park parkeergelegenheid beschikbaar voor de bewoners die op dat moment aanwezig zijn in hun caravan.
 • Het is niet toegestaan om auto’s te poetsen, wassen of te repareren op het parkeerterrein.
 • Zonder voorafgaande toestemming mag er niets worden gebouwd of aangebouwd.
 • Onderverhuur van caravans is niet toegestaan. Het gratis beschikbaar stellen aan familie of kennissen mag alleen na overleg met de campingeigenaar.
 • De heggen moeten voor eind oktober aan de binnenzijde gesnoeid zijn. Wij stellen het op prijs als U de buitenkant van de heg aan de zijde van het pad meeneemt. Mocht dit om een bepaalde reden niet haalbaar zijn neem dan contact op met de eigenaar van de camping. Het snoeien van de bomen c.q. verwijderen van takken is niet toegestaan.
 • Het tuinafval moet gescheiden worden gedeponeerd op de composthoop bij de steigers. Snoeiafval apart van de plantenresten (zie de bordjes). Er mogen geen composthopen (of tijdelijke opslag) op de caravan terreintjes worden aangelegd.
 • De gasflessen moeten voorzien zijn van een deugdelijke goedgekeurde gasslang die niet ouder mag zijn dan 3 jaar van het jaartal wat op de slang is aan gegeven.
 • De boten moeten op tijd in- en uit het water worden gehaald. Voor de data verwijs ik u naar de pagina diversen.
 • Er mag bij de steigers alleen gebruikt worden gemaakt van de aanwezige ringen. Er mag niets aan de steigers worden bevestigd d.m.v. schroeven e.d.
  Het bedrijf houdt zich het recht toe om U aansprakelijk te stellen voor aangerichte schade.
 • De eigenaar van de camping aanvaart geen aansprakelijkheid voor vernieling, vermissing of beschadiging van eigendommen. Voor verzekering dient U zelf te zorgen. Ook wordt er geen aansprakelijkheid aanvaart voor de gevolgen voor mens en dier.
 • Wij houden ons het recht toe om zonder opgaaf van redenen personen te weigeren.
 • Uw op en aanmerkingen horen wij graag zodat we hier aandacht aan kunnen besteden.
 • Opgesteld 1 juli 2022