Beste Camping gast,

Het Coronavirus houdt ons allemaal bezig, wij hopen dat het goed met u gaat. Voor de camping hebben we een beleid voor de komende tijd vastgesteld. Door middel van deze brief willen wij u daarover informeren.

Dit jaar gaat de camping, mede door de regels van de overheid, open op 6 April. Voor uw en onze veiligheid zijn dit nu onze maatregelen, die wij zo nodig bijstellen op basis van de adviezen vanuit het RIVM en de overheid:


– Was je handen regelmatig met water en zeep

– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

– Gebruik papieren zakdoekjes

– Geen handen schudden

– Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

– Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar


Op het campingterrein specifiek betekent dit;

– De camping gaat dit jaar op 6 April open. Op deze dag zal het water er ook op gaan, niet eerder.

– Vanaf 6 April is het dan ook overdag mogelijk te verblijven op de camping,

– Overnachten stellen we voorlopig uit tot 1 mei, dit doen we dus niet voor 1 mei,

– Voor losse kampeerders op het terrein zijn we tot nader bericht gesloten,

– Wanneer u iemand op het terrein tegen komt blijft u op 1,5 meter afstand, let hier ook op als u bij ons aan de deur komt voor vragen,

– Om zoveel mogelijk contact te vermijden kunt u vragen telefonisch stellen aan Jan-Piet op nummer : 06-52095012,

– Ga tijdens uw bezoek op het terrein niet naar andere gasten toe maar beperk dit tot uitsluitend uw eigen stuk.

 

Voor het te water laten van uw boot kunt u een afspraak maken, per boot zal bekeken worden hoe we dit kunnen regelen.

Wij verzoeken u nadrukkelijk de richtlijnen RIVM volgen, bij verkoudheid of ziekte verschijnselen moet u naar huis om eventuele verspreiding te voorkomen. Op onze camping zijn ook mensen uit risicogroepen aanwezig, hier moet we rekening mee houden.

Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt kan u gesommeerd worden te vertrekken. Ook kan het zijn dat de gemeente bij het niet naleven van de regels de camping sluit en er dus helemaal geen gebruik meer kan worden gemaakt van het terrein. Al deze opgesomde regels zijn natuurlijk onder voorbehoud aan de eventuele verder maatregelen die RIVM en de overheid nog kunnen stellen. Mochten hierin veranderingen komen zal u dit ook van ons horen. U kunt ook de website in de gaten houden voor informatie.

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd en we hopen dat u de regels goed naleeft, zo kunnen wij in deze lastige tijd toch nog een beetje genieten op de camping

Met vriendelijke groet, Familie Kelder.Coronavirus en Kamperen op “de Akker”

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig op dit moment. Voor het toeristenkamperen gaan we daarom voorlopig niet open. Wij laten u op deze website weten wanneer wij weer open gaan.

Het is allemaal onzeker hoe het gaat verlopen. Wij krijgen veel vragen van gasten. Ook voor ons verandert de situatie per dag! Gezond blijven is het allerbelangrijkst! We gaan er voorlopig nog van uit dat wij voor onze gasten met een stacaravan op 1 april alleen overdag open gaan, maar kijken er niet van op als dat nog veranderd. Zorg goed voor elkaar!

Voor uw en onze veiligheid zijn dit onze maatregelen, die wij zo nodig bijstellen op basis van de adviezen vanuit het RIVM en de overheid.

– Wat betreft hygiëne houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM en verwachten dat ook van u.
– Wij schudden uit voorzorg geen handen en houden minstens 1,5 meter afstand van elkaar.
– Betalingen alleen via de bank te voldoen en niet contant te betalen, die mogelijkheid vervalt tijdelijk.
– Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.
– Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
– Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
– Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbaren, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico’s.

We vertrouwen erop dat we, door samen met u deze maatregelen te nemen, u later dit jaar toch nog een fijne vakantie kunnen bieden.

Boten te water

* In de maand april moeten alle boten te water worden gelaten.

* In de maand oktober moeten alle boten op de kant worden gezet.

Wilt u a.u.b. door geven wanneer u komt zodat wij er voor kunnen zorgdragen dat het benodigde materiaal aanwezig is.
* De laatste dag van de maand april moeten alle boten in het water liggen.

* De laatste dag van de maand oktober moeten alle boten uit het water zijn.