Corona en Caravanpark ‘De Akker’

Beste camping gast,                                                                 29 april 2020


Na het eerste bericht over de coronamaatregelen hebben wij ons na de persconferentie op 21 april afgevraagd wat dit voor onze camping betekent. Na diverse gesprekken met sommige van u, hebben wij afgewogen wat nu verder te doen. We hebben in het voorgaande beleid geprobeerd om de situatie voor iedereen veiliger te maken. Met dit beleid dachten wij een mooie regeling op te stellen waarin er wel genoten kon worden van het terrein maar waarin ook, door het niet hebben van de mogelijkheid om te overnachten, een spreiding te creëren. Wij hoopten dat met deze situatie de veiligheid voor u maar ook voor ons gewaarborgd zou zijn. We vinden het jammer dat we toch een aantal negatieve reacties hebben gekregen na het opstellen van dit beleid in deze coronacrisis.
Wij willen u benadrukken dat deze beslissingen niet zomaar gemaakt worden, maar dat wij hier dagenlang met elkaar over hebben gesproken om tot een veilige beslissing te komen.

Om het, in onze ogen, voor iedereen veilig te houden en om onszelf veilig te voelen tijdens het verdere verloop van de Corona periode zouden wij graag doorgaan met de afspraken zoals wij die eerder met u gecommuniceerd hebben via de mail. Echter voelen wij ons genoodzaakt de regels toch te versoepelen. Dit houdt in dat u vanaf 1 mei mag overnachten bij ons op het terrein.

Regels die blijven bestaan zijn;
– Houdt u aan de regels van het RIVM,
– Wanneer u iemand op het terrein tegen komt, houdt de 1,5 meter afstand in acht,
– Ga tijdens uw bezoek op het terrein niet naar andere gasten toe maar beperk dit uitsluitend tot uw eigen stuk,
– Op het terrein en bij uw caravan mag u alleen mensen ontvangen die op dit moment tot uw huishouden/gezinssituatie behoren,
– Zodra iemand ziekteverschijnselen vertoont meteen naar huis gaan,
– Voor losse kampeerders blijven wij tot nader bericht gesloten.


Over het te water laten van de boten zijn wij erg tevreden. Het was fijn dat we het op deze manier konden doen, zodat u toch gebruik kan maken van uw boot met die prachtige weer. Er moeten nog wel een paar boten te water. Dus ligt uw boot nog niet in het water, neemt u contact met ons op dan kunnen we hier een moment voor plannen.


Wij verzoeken u nadrukkelijk de richtlijnen RIVM volgen, bij verkoudheid of ziekte verschijnselen moet u naar huis om eventuele verspreiding te voorkomen. Op onze camping zijn ook mensen uit risicogroepen aanwezig, hier moet we rekening mee houden.​Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt kan u gesommeerd worden te vertrekken. Ook kan het zijn dat de gemeente bij het niet naleven van de regels de camping sluit en er dus helemaal geen gebruik meer kan worden gemaakt van het terrein. Al deze opgesomde regels zijn natuurlijk onder voorbehoud aan de eventuele verder maatregelen die RIVM en de overheid nog kunnen stellen. Mochten hierin veranderingen komen zal u dit ook van ons horen. U kunt ook de website in de gaten houden voor informatie.
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd en we hopen dat u de regels goed naleeft, zo kunnen wij in deze lastige tijd toch nog een beetje genieten op de camping.
Als er nog vragen zijn dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
Familie Kelder.